Log ind
VÆRKTØJER
Notesbog
Din personlige notesbog til arbejdet på fagportalen
HistorieLex
Opslagsværk med historiske begivenheder og begreber
Søg i portalen

Om historie.gyldendal.dk

historie.gyldendal.dk - et digitalt undervisningsmateriale til 7.-9. klasse indeholder undervisningsforløb, kortere artikler om historiske temaer, materiale til undervisning i kildekritik og -forståelse, materiale til historiekanon med opgaver, samt tidslinjer og information om fx prøven i historie.

Forløb klar til brug

Forløbene indeholder baggrundstekster, kildemateriale, filmklip samt undersøgelser af kilder, opgaver og aktiviteter, hvor I ofte selv kan vælge, om I vil anvende digitale redskaber.
Til alle forløb findes forslag til mål og problemstillinger samt evalueringsark samt en lærerdel med faglige overvejelser over forløbet, forslag til lektionsplan m.m.

Kildekritik

Under fanebladet 'Kildekritik' findes grundige indføringer i, hvad kilder og kildekritik er. En bred vifte af kildetyper præsenteres med eksempler, analyser, analyseredskaber og opgaver.
Materialet kan tilknyttes forløb, hvor de forskellige kildetyper behandles, når det passer ind i undervisningen. Sigtet er, at eleverne opnår kompetencer i at forholde sig kritisk og analytisk til det materiale, de møder i undervisningen. Der kan desuden med fordel arbejdes med kurset 'Søg på nettet', der behandler online informationssøgning.

Mediebasen

Mediebasen indeholder tekster, billeder, statistikker, film m.m. Materialet kan fx bruges som supplement i undervisningen eller i forløb, som læreren selv sammensætter. 

Prøven

Prøven i historie er en mundtlig prøve på baggrund af en selvvalgt problemstilling og med inddragelse af et produkt, som eleverne selv har udarbejdet. Fagportalen indholder baggrundsstof om prøven samt prøveforberedende værktøjer.

Kanon

Historiekanon præsenteres i 29 korte bladrebøger med baggrundstekst, opgaver og forklaring på, hvorfor den pågældende begivenhed eller person er et kanonpunkt.

Tidslinjer

Tidslinjer over Danmarks og Verdens historie. Der er også oprettet en TikiToki-tidslinje, som eleverne kan kopiere og arbejde videre med selv.

Til læreren

Lærerdelen giver læreren et overblik over og præsenterer portalens forskellige elementer. Her kan man bl.a. læse om faget, de enkelte forløb og planlægning af undervisningen.

Værktøjer

Historielex er et opslagsværk, hvor eleverne kan slå faglige ord og begivenheder op. Desuden linker både Danmarks og Verdens historie (se tidslinjerne) til opslagsværket.

Notesbogen
er til elevernes digitale noter og arbejde direkte på portalen. 
I Notesbogen kan eleverne gemme og sende deres skriftlige noter. De kan oprette noter i forbindelse med undervisningsforløb eller direkte i forbindelse med kildetekster.
Eleverne skal være logget ind med unilogin for at kunne bruge Notesbogen.

Spørgsmålsark til kildespørgsmålene, hvor svarene kan gemmes eller sendes til fx læreren.