Log ind
VÆRKTØJER
Notesbog
Din personlige notesbog til arbejdet på fagportalen
HistorieLex
Opslagsværk med historiske begivenheder og begreber
Søg i portalen

Om historie.gyldendal.dk

historie.gyldendal.dk - et digitalt undervisningsmateriale til 7.-9. klasse indeholder undervisningsforløb, kildekursus, materiale til historiekanon med opgaver, tidslinjer, information og film om prøven i historie m.m.

Forløb klar til brug

Forløbene indeholder baggrundstekster, kildemateriale, filmklip samt varierede opgaver og aktiviteter - nogle hvoraf der lægges op til brug af web 2.0-værktøjer.
Til alle forløb findes læringsmål og evalueringsark samt en lærerdel med faglige overvejelser over forløbet, lektionsplan m.m.

Kildekursus

Kildekurset giver eleverne en grundig indføring i, hvad kilder og kildekritik er. En bred vifte af kildetyper præsenteres med eksempler, analyser, analyseredskaber og opgaver.
Med kildekurset opnår eleverne kompetencer i at forholde sig kritisk og analytisk til det materiale, de møder i undervisningen.

Mediebasen

Mediebasen indeholder tekster, billeder, statistikker, film m.m. Materialet kan fx bruges som supplement i undervisningen eller i forløb, som læreren selv sammensætter. 

Prøven

Prøven i historie er en mundtlig prøve på baggrund af en selvvalgt problemstilling og med inddragelse af et produkt, som eleverne selv har udarbejdet. Fagportalen indholder baggrundsstof om prøven samt prøveforberedende værktøjer.

Kanon

Historiekanon præsenteres i 29 korte bladrebøger med baggrundstekst, opgaver og forklaring på, hvorfor den pågældende begivenhed eller person er et kanonpunkt.

Tidslinjer

Tidslinjer over Danmarks og Verdens historie. Der er også oprettet en TikiToki-tidslinje, som eleverne kan kopiere og arbejde videre med selv.

Til læreren

Lærerdelen giver læreren et overblik over og præsenterer portalens forskellige elementer. Her kan man bl.a. læse om faget, de enkelte forløb og planlægning af undervisningen.

Værktøjer

Historielex er et opslagsværk, hvor eleverne kan slå faglige ord og begivenheder op. Desuden linker både Danmarks og Verdens historie (se tidslinjerne) til opslagsværket.

Notesbogen
er til elevernes digitale noter og arbejde direkte på portalen. 
I Notesbogen kan eleverne gemme og sende deres skriftlige noter. De kan oprette noter i forbindelse med undervisningsforløb eller direkte i forbindelse med kildetekster.
Eleverne skal være logget ind med unilogin for at kunne bruge Notesbogen.

Spørgsmålsark til kildespørgsmålene, hvor svarene kan gemmes eller sendes til fx læreren.