Log ind
VÆRKTØJER
Notesbog
Din personlige notesbog til arbejdet på fagportalen
HistorieLex
Opslagsværk med historiske begivenheder og begreber
Søg i portalen


 
 
13.000 fv.t. Isen smelter. Rensdyrjægerne slår sig ned i Danmark
1.370 f.v.t. Egtvedpigen dør
1.350 f.v.t. Solvognen bliver fremstillet
350 f.v.t. Tollundmanden og Ellingpigen henrettes (fundet som moselig i 1950)
120-100 f.v.t. Kimbrernes og teutonernes togt
200-400 Ofringer af krigsbytte i Illerup Ådal
400 Guldhornene fremstilles
450 Jyder, anglere og saksere bosætter sig i England
675 Den ældste del af Dannevirke bygges
ca. 700 Vikingernes handelsby Ribe grundlægges
750 Vikingernes handelsby Hedeby grundlægges
793 Vikinger angriber klostret Lindisfarne i Nordengland
826 Munken Ansgar kommer til Norden for at missionere
958 Gorm den Gamle (jysk konge) begraves i Jelling. Her bygges et stort anlæg med høje og skibssætning. Harald Blåtand bliver konge
965 Harald Blåtand døbes
975 Harald Blåtand rejser den store Jellingsten
980 Harald Blåtand anlægger ringborge rundt om i landet
987 Harald Blåtand dræbes i krig mod sin søn Sven Tveskæg
1013 Sven Tveskæg erobrer store dele af England
1016-35 Knud den Stores Nordsøimperium (England, Danmark, Norge)

 
1047 Svend Estridsen bliver konge. Fem af hans sønner efterfølger ham på tronen
1050 De første klostre i Danmark grundlægges
1086 Knud den Hellige dræbes i Albani Kirke i Odense
1103 Norden får en ærkebiskop i Lund
1131-57 Uro og borgerkrig i Danmark
1157-1241 Valdemarstiden. Danske konger erobrer områder ved Østersøen
1158-1201 Absalon bliver biskop og senere ærkebiskop i Lund. Han har stor indflydelse på styret i Danmark
1219 Valdemar Sejr erobrer Estland
1220 Saxo Gramaticus skriver den første Danmarkshistorie
1241 Valdemar Sejr udsteder Jyske Lov
1282 Erik Klipping skriver under på den første håndfæstning
1286 Erik Klipping myrdes ved Viborg
1332-40 Danmark uden konge. Riget går i opløsning
1340-75 Valdermar Atterdag konge. Samler riget
1350 Pesten (Den Sorte Død) hærger Danmark
1375 Margrete 1. regent i Danmark (1388 i Norge, 1389 i Sverige)
1397  Margrete 1. får oprettet Kalmarunionen med Erik af Pommern som unionskonge
1426 Erik af Pommern indfører Øresundstolden
1446 På Sjælland og øerne begynder godsejerne at indføre vornedskab
1471 Christian 1. forsøger at tvinge svenske stormænd til at blive i Kalmarunionen. Han lider et alvorligt nederlag i slaget ved Bunkeberg
1479 Københavns Universitet grundlægges
1500 Ditmarskerne besejrer kong Hans og hans hær
1520 Det Stockholmske Blodbad, hvor Christian 2. lader ca. 80 stormænd og biskopper dræbe
1534-36 Borgerkrigen Grevens Fejde
1536 Reformationen1563-70 Den nordiske Syvårskrig. Krig mellem Danmark og Sverige
1588-1648 Christian 4. bliver konge
1611-13 Kalmarkrigen mellem Danmark og Sverige
1617 Christian 4.’s forordning om hekse betyder, at heksejagten i Danmark tager til
1625-29 Christian 4. får Danmark indblandet i 30-årskrigen. Han lider et alvorligt nederlag i 1626 slaget ved Luther am Barenberg
1643-45 Torstenssonkrigen mellem Danmark og Sverige. Ved freden i Brømsebro må Danmark afstå Gotland og Øsel
1657-60 Karl-Gustavkrigene mellem Danmark og Sverige. Ved freden må Danmark afstå alle svenske områder og dele af Norge
1660-61 Kongen bliver enevældig
1660-1848 Enevælde
1675-79 Skånske Krig mellem Danmark og Sverige
1672 Skt. Thomas bliver en dansk koloni
1683 Christian 5.’s Danske Lov
1709-20 Den Store Nordiske Krig mellem Danmark og Sverige
1718 Skt. Jan bliver dansk koloni
1721 Hans Egede til Grønland, der bliver en dansk koloni
1728 København brænder
1733 Stavnsbåndet indføres
1755-1800 Den florissante periode. Danske købmænd tjener mange penge
1770-72 Struensee har magten i Danmark
1788 Stavnsbåndet ophæves
1801 Slaget på Reden
1803 Handel med slaver forbudt
1807 England bombarderer København. Danmark går ind i Napoleonskrigene på Frankrigs side
1813 Statsbankerot. Den danske stat går fallit
1814 Folkeskolen. Alle børn skal gå syv år i skole
1814 Freden i Kiel. Danmark må afgive Norge og får i stedet hertugdømmet Lauenburgen
1831 Rådgivende stænderforsamlinger oprettes
1847 Første jernbane mellem København-Roskilde
1848-51 Treårskrigen. Borgerkrig mellem slesvig-holskenske oprørere og den danske hær
1849 Grundloven. Danmark får et demokratisk styre
1853 Koleraepidemi i Købehavn. Næsten 5.000 dør
1864 Krig med Preussen og Østrig. Danmark mister hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenburg
1872 Slaget på Fælleden
1882 Det første andelsmejeri i Hjedding
1885-94 Provisorietiden. Konseilspræsident (regeringsleder) J.B.S. Estrup styrer landet uden om Folketinget
1899 Storlockout og Septemberforlig. Det danske aftalesystem på arbejdsmarkedet oprettes1901 Systemskifte. Parlamentarisme
1915 Kvinder får valgret
1917 De Vestindiske Øer sælges til USA
1920 Genforeningen. Efter en folkeafstemning bliver den nordlige del af Slesvig en del af Danmark
1920 Påskekrisen
1933 Kanslergadeforliget er med til at løse krisen i Danmark
1940-45 Tyskland besætter Danmark
1943 Augustoprør og aktion mod de danske jøder
1945 Danmark medlem af FN
1948 Danmark får Marshall-hjælp
1949 Danmark medlem af NATO
1953 Grundloven ændres. Landstinget afskaffes. Kvindelig arvefølge
1956 Alle får ret til folkepension
1960 Første protestmarch mod atomvåben
1966 P-pillen frigives
1968 Ungdoms- og studenteroprør
1971 Christiania oprettes
1973 Danmark med i EF (EU)
1973 Oliekrisen
1979 Grønland får hjemmestyre
1985 Grønland melder sig ud af EF (EU)
1987 37 timers arbejdsuge
1992 Maastrichttraktaten
1992 Danmark vinder EM i fodbold
1998 Storebæltsbroen åbnes for biltrafik
2001 Danske tropper deltager i angrebet på Talebanstyret i Afghanistan
2003-07 Danmark deltager i krigen mod Irak
2005 Karikaturtegninger af profeten Muhammed i Jyllands-Posten
2007 Kommunalreform (274 kommuner bliver til 98)
2008 Finanskrisen rammer Danmark
2009 Klimatopmøde i København
2012 Ny lukkelov. Butikkerne må have længe åbent