Log ind
VÆRKTØJER
Notesbog
Din personlige notesbog til arbejdet på fagportalen
HistorieLex
Opslagsværk med historiske begivenheder og begreber
Søg i portalen

Danmarkskanonen


Har du hørt om Danmarkskanonen? Det er en liste over 10 værdier. Kulturministeriet beskriver listen som de samfundsværdier, traditioner og bevægelser, vi er formet af og fælles om, og som er værd at tage med ind i fremtidens samfund. Hvilken betydning har en sådan kanon? Og hvilken betydning har de sociale medier i den politiske debat?

Et af de 2425 forslag, der kom ind til Danmarkskanonen. Der står: Forslag: Mundtligheden = det talte ord skal med i Danmarkskanonen fordi, det har åbnet litteratur, kunst og videnskab mm. Op for almindelige jævne mennesker - og kan gære det igen i en ny tid.© Kulturministeriet via Instagram

Ministerens idé

D. 27. december 2015 satte kulturminister Bertel Haarder fra Venstre gang i arbejdet med at skabe en Danmarkskanon. Alle kunne indsende bud, der så blev vurderet og samlet til 20 forslag, som man kunne stemme på via nettet.
Ministeren mente, at "Danmarkskanonen er et dannelsesprojekt om den historie og kultur, der har formet vores samfund. Den skal skabe debat og bevidsthed om vore værdier, ikke fordi vi er bedre end andre, men fordi vi skal kende os selv og vore forudsætninger."

Inden arbejdet var afsluttet, fortalte Bertel Haarder om sin idé i en video. Og han skrev bl.a. på facebook i december 2015: "Som forfatteren Jens Christian Grøndahl skrev i går i Politiken, bør de, der vil være danskere eller europæere, ’have meget klarere besked om, hvad det indebærer, og hvad der er uforeneligt med livet her’. Altså: Vi skal være mere tydelige, når det gælder vore værdier og det, ’der er uforeneligt med livet her’. Vi skal ikke trække os tilbage, blot fordi der kommer nogle med en anden ballast. Det gælder også den kristne kultur."

Kanon

Kanon er et græsk ord, der betyder rettesnor. Det var i den katolske kirke de love eller regler, som de troende skulle rette sig efter for at være gode kristne. I dag bruges udtrykket om en liste over fx værdier, forfattere eller historiske begivenheder, der bliver udpeget som betydningsfulde.

Tip til udtale:

Kanoner og kanonkugler kender du fra historien. Her stammer ordet fra italiensk 'cannone' og udtales med tryk på sidste stavelse. Trykket lægges på første stavelse KA-non, når det er fx Danmarkskanonen, du taler om.
Processen
På ministeriets side kunne man læse om kravene til at indsende forslag:
 1. Forslaget skal kunne betegnes som immateriel kultur; f.eks. en historisk begivenhed, en tradition, en bevægelse eller en værdi.
 2. Forslaget skal kunne begrundes historisk og have betydning for mange mennesker i Danmark.
 3. Forslaget skal have nutidig og fremtidig relevans for befolkningen i Danmark.
De mange forslag blev gennemgået af 6 personer, der var udpeget af ministeriet og de var alle 6 højt uddannede. Bertel Haarder kaldte dem videnspersoner og sagde, at deres arbejde skulle sikre, at "afstemningen bliver meningsfuld og til at gå til for os alle sammen. En afstemning om mere end tusind forslag giver jo ikke mening."

D. 12.december 2016 blev de 10 forslag, der havde fået flest stemmer offentliggjort. De udgør den nye Danmarkskanon,og ministeriet lavede en video, der fortalte om værdierne.

En protest mod projektet
Samme dag offentliggjorde tidsskriftet Marronnage en video, hvor rapperen og skuespilleren Zaki Youssef udtalte, at "Danmarkskanonen skaber grænser mellem mennesker. Den sletter de politiske kampe, både de historiske og dem, der finder sted i dag."
Stillbillede fra Marronages film om Danmarkskanonen med rapperen og skuespilleren Zaki Youssef © Marronage via facebook

Tidsskriftet præsenterede videoen på facebook med ordene: "Når regeringen laver kanoner er det et identitetspolitisk angreb for at ensrette befolkningen. Vi har ikke brug for politikernes ideologiske dagsordener i vores uddannelsessystemer, magthaverne skal ikke trække deres nationalistiske holdninger om en dansk identitet ned over hovedet på os."

Undersøg afsenderen

Når du arbejder i historie, skal du altid undersøge dine kilder til information.
Vurdér de to afsendere af information:
 • Hvilken dagsorden har ministeriet, hvad ønsker de at opnå med den nye Danmarkskanon?
 • Hvad er tidsskriftet Marronnages dagsorden? Hvilket syn har de på danmarkshistorien?
 • Hvordan bruger Kulturministeriet historien - hvilke ting siger de forskellige mennesker i videoen om Danmarks historie?
 • Hvordan bruger Marronage historien - hvilke ting siger Zaki Youssef om fx Historiekanonen og Danmarks historie?
 • Vurdér de to forskellige videoers brug af historie? Er du enig i påstandene? Er der udsagn, der er fejlagtige?
Du kan skrive dine svar i svararket.
For, imod eller både-og?
Danmarkskanonen bliver diskuteret på fx facebook. På Marronages var der bl.a. disse tre indlæg. Der er både positive og negative kommentarer til Marronages video og holdning til kanonen.

En af debattørerne skriver, at han er uenig i, at kanonen er en dårlig idé, men at værdierne ikke er ikke er specielt danske: "Det er overordnede overskrifter, som de fleste demokratier nok ville skrive under på, at de går ind for. Man kunne måske nærmere kritisere det for, at være lidt uoriginalt end ekskluderende, mener jeg. Omvendt, kan der også være en pointe i at vi som samfund, skal være meget eksplicitte og bevidste om hvilke værdier, der er de vigtigste for os, når vi byder nye borgere velkomne."

En anden er meget positiv overfor Marronages video: "Tak til Zaki super vidende og indsigtsfuld. Tak for videoen. Du er en super dansker der rummer alt det bedste ved at være vidende og kritisk. Det er ikke nemt at være dansker, vi er en småstat med en vis grad af storhedsfantasi. En fantasi om at være de bedste for hinanden og for andre nationer. Det er ikke dårligt at samle sig om det. Jeg og du tilhører en lille stamme. Vi bor her og knytter os til landet derved bliver vi danske. Lyset landskabet vores kærlighed gør os danske og sproget, vores handlinger vaner og traditioner. Dansk bliver vi mere eller mindre af at bo her bruge sproget. Endnu engang tak for videoen men kan du ikke slette Anders Fogh Rasmussen han pynter ikke på danskheden."

En anden debattør er uenig i Marronnages budskab om, at Danmarkskanonen sætter grænser mellem mennesker: "Det er da værdier, som de fleste kan bakke op om. Jeg synes man skal passe på ikke at blive paranoid og i stedet bruge sine kræfter på de mange slag, der skal slås for at punkterne ikke udvandes (frisind og velfærd for at vælge to, der udvikler sig i den gale retning i de her år..) I øvrigt er kanonen oplæg til en diskussion og det kan vi vel så gøre på en ordentlig og sober måde. (Måske det punkt skulle have været med for riget fattes takt og tone)."

Kulturministeriet har også oprettet en bl.a. facebook-side til projektet, her er der også delte meninger om projektet og kanonen i debatten. En af kommentarerne til kanonen på den side er: "Jeg savner dog at den stærke danske tradition for folkeoplysning kom med i de 10. Den nysgerrige lyst på viden og ønsket om at ville være en et oplyst og engageret demokrati."

Før de sociale medier ville en debat som den om Danmarkskanonen være foregået fx i læserbreve i aviser. Hvad tror du, det betyder for debatten af et politisk projekt, at den foregår på fx facebook?

Brug af video
Marronages video er blevet vist over 20.000 gange på to dage. Det er en kendt person, der præsenterer Marronages budskab, der er sat sammen med fx et klip med den tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen. Hvad betyder det for budskabet, at kanonen bliver præsenteret på denne måde? Hvilket indtryk ville det have givet, hvis det havde været en ukendt person, der fortalte om kanonen?

Ministeriets video er blevet vist over 10.000 gange på to dage på facebook. I videoen er det forskellige mennesker, der præsenterer værdierne og fortæller, hvad de mener, at fx 'hygge' eller 'det danske sprog' betyder. Hvad betyder det for budskabet, at kanonen bliver præsenteret på denne måde? Hvilket indtryk ville det have givet, hvis det havde været en politiker, der fortalte om kanonen?

Videoklip er meget populære, når der skal deles informationer og budskaber. Har du tænkt over, hvad det betyder, at du ser en video i stedet for at læse en tekst? Husker du tingene bedre eller dårligere? Er du mere eller mindre positiv overfor et budskab, du ser på en video?

Diskutér i klassen:

Ministeriet og tidsskriftet har to meget forskellige vurderinger af kanonens betydning, og der er forskellige holdninger til kanonen og de værdier, der står i den.

 • Ville I have valgt de samme værdier? Hvorfor eller hvorfor ikke?
 • Er der værdier, I synes mangler?
 • Er der værdier i Danmarkskanonen, som I ikke synes burde være med?
 • Lav en liste over argumenter for og imod en Danmarkskanon med værdier.
 • Hvad mener I? Giver Danmarkskanonen et bedre grundlag for at forstå, hvad det vil sige at være dansk? Hvorfor, hvorfor ikke? Eller er Danmarkskanonen et "et identitetspolitisk angreb for at ensrette befolkningen", som Marronage mener? Hvorfor, hvorfor ikke?
 • Hvad mener I om udtalelsen: "Dansk bliver vi mere eller mindre af at bo her og bruge sproget."?
 • Hvilken rolle spiller Danmarks historie i debatten?
 • Hvad mener I, at det vil sige at være dansk?

Diskutér i grupper eller par

I maj 2017 offentliggjorde Undervisningsministeriet 10 videoer, der hver behandler én af de ting, Danmarkskanonen som danske værdier.

Del jer i grupper eller parvis, og del videoerne mellem jer i klassen.

Find ud af, hvordan videoerne definerer værdierne. 
 • Er holdningerne subjektive eller objektive?
 • Gives der udtryk for bestemte politiske, etiske eller andre holdninger i videoerne?
 • Prøv selv at give en definition af den værdi, som jeres video behandler,
Fremlæg jeres vurderinger for resten af klassen.
 • Hvorfor tror I, at Undervisningsministeriet får lavet videoer til skolerne om Danmarkskanonen? 
 • Hvad kan de bruges til i undervisningen?