Log ind
VÆRKTØJER
Notesbog
Din personlige notesbog til arbejdet på fagportalen
HistorieLex
Opslagsværk med historiske begivenheder og begreber
Søg i portalen

Om spot på historienMed artiklerne og de faglige spørgsmål i Spot på historien kan historiske temaer, begivenheder, personer eller metoder nemt inddrages i undervisningen.
’Spot på historien’ sætter fokus på et emne, en begivenhed eller fx en person i kort og koncentreret form. Artiklerne kan både supplere et længere forløb eller stå alene. Hvert tema består af:

1. En nyskrevet artikel
2. En eller flere originale kilder
3. En eller flere illustrationer med billedtekst
4. Evt. ordforklaringer
5. Faglige spørgsmål

Der er tale om artikler, der:
  • er aktuelle, fordi der er jubilæer eller årsdage
  • giver andre vinkler på forløbene på portalen
  • lader eleverne opleve dele af historien, der ellers sjældent behandles i undervisningen
  • kategorien 'Historiens værktøjskasse' giver indsigt i de metoder og discipliner, der giver viden om historien
Spot på historien:
  • kan bruges i "pausen" mellem to forløb, i vikartimer, og når det i øvrigt passer bedst ind i undervisningen
  • konkretiserer faglige begreber og går bag om historiebøgerne ved at give eleverne indsigt i, hvordan vores viden om historien skabes gennem fx filologiske eller arkæologiske undersøgelser
  • perspektiverer historiske begivenheder
  • supplerer den målstyrede undervisning i forløbene
Arbejdet med hver artikel strækker sig over maksimalt to lektioner.

Der kommer løbende nye temaer i løbet af skoleåret.

Artiklerne indgår ikke i Planlæggeren og heller ikke i vores forslag til årsplaner.
Det kan give mening i forhold til at tale om historiske datoer eller jubilæer og det giver fleksibilitet, at man i sin årsplanlægning skaber "huller" – fx 2-4 timer mellem de større forløb – så man har mulighed for at inddrage det tema, som nu måtte være relevant på det pågældende tidspunkt af året.

Se alle temaerne her.