Log ind
VÆRKTØJER
Notesbog
Din personlige notesbog til arbejdet på fagportalen
HistorieLex
Opslagsværk med historiske begivenheder og begreber
Søg i portalen

Om de korte forløb

De korte forløb kan typisk gennemføres på 1-4 lektioner. 

Efter den introducerende tekst lægger forløbene op til, at eleverne selv undersøger fx et afgrænset fagligt emne/tema, en begivenhed eller måder at arbejde med, forstå og fremstille historie på. Forløbene lægger også op til, at eleverne på varierede måder præsenterer den tilegnede viden.

Hele klassen kan arbejde med de korte forløb som afveksling for de længerevarende. De korte forløb er udformet, så de kan bruges fleksibelt og tilpasses elevernes forudsætninger.

Nogle forløb kan tilrettelægges, så de egner sig til understøttende undervisning for elever, der har behov herfor. Andre kan bruges som opgaver til elever, der har brug for flere udfordringer.
  • Skolen i billeder
  • Myter i historien
  • Historiebrug - reklamer
  • Strejken
  • Museum år 2200
  • Fortid - nutid - fremtid
  • En dag i historien
  • Mentalitetshistorie
  • Kontrafaktisk historie
  • Magtens billeder