Log ind
VÆRKTØJER
Notesbog
Din personlige notesbog til arbejdet på fagportalen
HistorieLex
Opslagsværk med historiske begivenheder og begreber
Søg i portalen

Årsplaner

Portalens forslag til årsplaner er opbygget omkring uger, jf. de enkelte forløbs lektionsplaner - de enkelte forløb kan gives mere eller mindre volumen. Man kan også vælge at strukturere forløbet anderledes, se de enkelte forløbs lektionsplaner, eller fx afsnittet i lærervejleningen om 21st century learning design, hvor der bl.a. gives ideer og redskaber til at lade eleverne planlægge og afholde undervisning..

Når klassen skal arbejde med historiekanon, kan man enten arbejde med enkeltstående kanonpunkter eller med en kanontematik, hvor flere kanonpunkter er integreret. Under fanebladet Kanon er opstillet seks tematikker.

Årsplanerne kan dække alle lektioner, faget har til rådighed i årets løb. Men det vil være oplagt at gøre planerne til sine egne ved at inddrage andre relevante undervisningsaktiviteter, som enten kan integreres i portalens forløb eller udgøre selvstændige forløb.
 
Det kan fx være:
  • Tværfaglige forløb
  • Forløb med vægt på bevægelse
  • Brug af nærområdet som læringsrum
  • Besøg på kulturinstitutioner
  • Ekskursioner og lejrskoler
Vær også opmærksom på, at der løbende kommer nyt indhold på portalen i form af forløb, aktiviteter og spot på historien-artikler.
Årsplanerne fra 2018 er tilgængelige i word, så de er nemmere at tilpasse.

Tidligere årsplaner: