Log ind
VÆRKTØJER
Notesbog
Din personlige notesbog til arbejdet på fagportalen
HistorieLex
Opslagsværk med historiske begivenheder og begreber
Søg i portalen


- med sønderjyske øjne


Af Jens Aage Poulsen

I 1864 tabte Danmark en krig mod Preussen og Østrig. Som betingelse for fred måtte Danmark afgive hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenburg, der var hørte til det danske rige. I 1871 blev Preussen og andre tyske stater samlet til Tyskland, som også omfattede de tre tidligere hertugdømmer.

I Holsten og Lauenburg følte næsten alle sig som tyskere. I Slesvig som sådan var flertallet tysksindede. Men i den nordlige del af Slesvig var de fleste dansksindede. Mange af dem håbede, at i det mindste denne del af Slesvig, eller Sønderjylland, engang ville blive en del af Danmark.

Sønderjyder eller nordslesvigere

I 1895 blev det forbudt at bruge ordet 'sønderjysk', beboerne skulle kaldes nordslesvigere. De skulle ikke orientere sig mod Jylland og Danmark, men mod Slesvig og Tyskland.
I forløbet kommer du til at se begge udtryk.
Gruppebillede fra 1917 af 12 nordslesvigere, der kæmper på Østfronten i den tyske hær i Kurland (en del af det nuværende Letland) Tre af soldaterne har dansksindede lokalaviser: " Hejmdal", der blev udgivet i Aabenraa, "Flensborg Avis", "Dybbølposten" fra Sønderborg. Den fjerde avis er måske "Dagens nyheder", som var en dansk, landsdækkende avis. © Gyldendal

1. Verdenskrig
I 1914 begyndte 1. Verdenskrig. På den ene side var Centralmagterne, hvor de vigtigste stater var Tyskland, Østrig-Ungarn og Det Ottomanske Imperium. På den anden side var Ententen, hvor de største stater var Frankrig, Storbritannien og Rusland. 

Krigen varede i fire år. I den periode blev ca. 35.000 mand fra Nordslesvig, dvs. det nuværende Sønderjylland, indkaldt til krigstjeneste for Tyskland. Af dem var ca. 26.000 dansksindede. I alt omkom 5.270 fra Nordslesvig. Omkring 4.000 blev invalideret, og lige så mange blev taget som krigsfanger.

Peter Poulsen fra Brændstrup blev indkaldt i 1916. I 1924 skrev han en bog om sine oplevelser: "Vi syntes, vi havde alt at tabe og intet at vinde, og det blev krævet, at vi skulde staa Side om Side med og kæmpe for dem, vi hjemme havde kæmpet imod med en god Samvittighed, saa det var med Angst og Bæven, vi tog Afsked med vore Hjem, for at gaa med ud i den frygtelige Krig."

I dette forløb arbejder du med 1. Verdenskrig, sådan som den blev oplevet af de dansksindede sønderjyder/nordslesvigere.

I forløbet kan du arbejde med fx disse problemstillinger:

  • Hvilken rolle spillede Nordslesvig for den tyske krigsførelse?
  • Hvordan påvirkede krigen dagligdagen for de dansksindede i Nordslesvig?

  • Hvordan var forholdene for de dansksindede, der var indkaldt til tysk krigstjeneste?

  • Hvorfor rejste forholdsvis få unge dansksindede mænd til Danmark, så de undgik at kæmpe for Tyskland?

Forslag til mål for dit arbejde med forløbet:

  • Du kan gøre rede for forudsætninger for den politiske og samfundsmæssige situation i Nordslesvig under 1. Verdenskrig.
  • Du kan forklare Nordslesvigs militære betydning for Tyskland.
  • Du kan give eksempler på, hvordan krigens forløb påvirkede forholdene i Nordslesvig.
  • Du kan kritisk analysere og tolke kilderne i forløbet. 
  • Du kan på baggrund af tolkningen af kilder belyse forløbets og dine egne problemstillinger om emnet.
  • Du kan debattere, hvordan film kan påvirke opfattelsen af begivenheder på en anden måde end skrift og billeder.
Tal med din lærer om, hvilke mål du arbejder med.