Log ind
VÆRKTØJER
Notesbog
Din personlige notesbog til arbejdet på fagportalen
HistorieLex
Opslagsværk med historiske begivenheder og begreber
Søg i portalenAf Erik Dehn

Perioden 1800-1850 i Danmark benævnes guldalderen på grund af sin store kulturelle rigdom. Det var tiden, hvor H.C. Andersen skrev sine verdensberømte eventyr. Weyse skrev musik til Ingemanns kendte morgen- og aftensange. Malere som Eckersberg og Lundbye så gennem deres malerier det danske landskab på en ny måde, og nationalfølelsen blomstrede. 

Men guldalderen var ikke kun idyl og hygge. Danmark mistede sin flåde i krigen med England, og staten gik bankerot. Flertallet af befolkningen levede i den yderste fattigdom, og tyveri og andre kriminelle handlinger blev straffet på den mest grusomme måde.
  • Hvordan levede de forskellige befolkningsgrupper i Danmark i begyndelsen af 1800-tallet?
  • Hvordan påvirkede englandskrigene den danske økonomi?
  • Hvad og hvem skabte forandringer i perioden?
  • Hvordan gik det til, at enevælden blev afløst af en slags folkestyre i midten af 1800-tallet?
  • København var landets største by. Hvordan var livet inden for voldene?
  • Hvordan var synet på de fattige?
  • Straffe for forbrydelser er anderledes nu end i guldalderen. Hvad er forklaringen på det?
  • Hvordan kom nationalromantikken til udtryk i kunsten?
  • Hvilke sammenhænge var der mellem de samfundsmæssige forhold og kunsten?


Danmark 1800-1850

Rigets tilstand
Staten går bankerot 

Sociale forhold

København
Boligforhold
Rig og fattig
Forbrydelse og straf

Kunsten i Guldalderen

Malerne
Digterne
Komponisterne