Log ind
VÆRKTØJER
Notesbog
Din personlige notesbog til arbejdet på fagportalen
HistorieLex
Opslagsværk med historiske begivenheder og begreber
Søg i portalen


Af Jens Aage Poulsen


I 1939-1940 erobrede og besatte det nazistiske Tyskland store dele af Europa. I bl.a. Polen og Tjekkoslovakiet var besættelsesmagten brutal over for befolkningen. Besættelsen af Danmark og Norge var langt mildere. For Danmarks vedkommende kan man endda tale om en fredsbesættelse. 

Forskellen skyldtes bl.a., at nazisterne mente, at danskere og nordmænd ligesom tyskerne selv hørte til den ariske race. Derfor skulle de behandles bedre end fx polakker, tjekkere og russere, som nazisterne mente tilhørte en slavisk race, som nazisterne anså for at være mindreværdig.

En anden grund var, at Tyskland under krigen havde brug for varer, som blev fremstillet i Danmark og Norge. Så det var en fordel for Tyskland at samarbejde med de to besatte lande. Derfor måtte danskere og nordmænd behandles bedre end befolkningen i andre besatte lande. Men der var også store forskelle på, hvordan besættelsen forløb i de to lande. 

I forløbet Danmark og Norge – besat arbejder du med besættelsen i både Danmark og Norge. På den måde kan du undersøge forskelle og ligheder mellem de to landes besættelsestidshistorie. 

Tyske Stuka-fly, der blandt andet blev anvendt ved invasionen af Danmark og Norge i april 1940. Fotografen er ukendt, billedet er public domain.
Masnedøfortet ved Vordingborg blev besat af tyskerne tidligt om morgenen d. 9. april.Det var verdenshistoriens første angreb med faldskærmstropper. På fortet var der kun 3 mand og fortmesterens familie. De overgav sig hurtigt. På billedet ser du både det tyske og det danske flag, så det er taget efter fortet blev indtaget. Fotografen er ukendt, billedet tilhører Gyldendal.

Du kan fx arbejde med disse problemstillinger:

 • Hvorfor besatte Tyskland Danmark og Norge, når landene var neutrale?
 • Hvordan blev de to besatte lande styret?
 • Hvorfor blev besættelsen af Danmark og Norge så forskellig?
 • Hvordan var leveforholdene under besættelsen?
 • Nazisterne ville udrydde de europæiske jøder. Hvad skete der med de danske og norske jøder?
 • Hvorfor var der forskel på modstandskampen i Danmark og Norge?
 • Hvad skete der efter befrielsen med folk, der på den ene eller den anden måde havde støttet besættelsesmagten?
 • Var opgøret retfærdigt?

Forslag til mål for dit arbejde med forløbet

 • Du kan se på de brud, der skete under krigen og diskutere, hvorfor de skete og hvad de kom til at betyde.
 • Du kan forklare hvordan udviklingen i styrkeforholdet mellem krigens parter fik betydning for forhold, fx modstandskampen, i Danmark og Norge.
 • Du kan beskrive og forklare, hvilken betydning besættelsen har for danskernes selvforståelse og nationale identitet over tid
 • Du kan udvælge og bearbejde delelementer og skabe din egen fortælling om 2. Verdenskrig i Danmark og Norge.
Tal med din lærer om, hvilke mål du har for dit arbejde.