Log ind
VÆRKTØJER
Notesbog
Din personlige notesbog til arbejdet på fagportalen
HistorieLex
Opslagsværk med historiske begivenheder og begreber
Søg i portalen

Dannebrog

Af Jens Aage Poulsen

Den 15. juni er en mindedag for Dannebrog. Ifølge myten faldt det ned fra himlen under Valdemar Sejrs togt til Estland i 1219. 
Men hvorfor var den danske konge i Estland?I 1912 vedtog Rigsdagen, at hvert år den 15. juni skulle det danske flag, Dannebrog, fejres. Foto: Martin Ballund / Scanpix

Danmark og kristendommen
Før år 800 begyndte vikinger fra Danmark, Norge og Sverige at hærge kysterne i den vestlige del af Europa. I begyndelsen af 1000-tallet erobrede danske konger store dele af England. Knud den Store var frem til sin død i 1035 både konge i Danmark og i England. Herefter fik de to lande hver sin konge. I 1086 forberedte Knud den Hellige et togt for at tilbageerobre England. 

Knuds togt blev dog ikke til noget, og det blev sidste gang, at danske konger planlagde at erobre England. En vigtig forklaring var pave Urban 2.s tale i 1096. I den opfordrede han alle kristne fyrster og stormænd til at lade være med at føre krig mod hinanden. I stedet skulle de drage på korstog for at erobre Jerusalem og Det Hellige Land fra de arabiske muslimer.

Som andre vesteuropæiske kristne kongelige og stormænd fulgte prins Svend af Danmark pavens opfordring. Han drog afsted med omkring 1.500 krigere. Men i sommeren 1097 blev Svend og hovedparten af hans mænd dræbt i et stort slag i den centrale del af det nuværende Tyrkiet.


I 1095 holdt pave Urban 2. en tale i den franske by Clermont. Her opfordrede han kristne til at føre krig mod de arabiske muslimer og befri Jerusalem.
Billedet er fra 1400-tallet. © Gyldendal

Danmark
I middelalderen var det danske rige et område uden klare grænser. Ud over det nuværende Danmark ned til syd for Kolding bestod det af grevskaber og hertugdømmer som Slesvig og Halland og i løbet af 1100-1200-tallet også af Rügen og Estland. Grever, hertuger og de mest magtfulde stormandsslægter rådede over deres egne hære. Flere konger var svage og helt afhængige af støtte fra disse grever, hertuger og stormænd.


Kort over det danske rige i 1223. © Gyldendal

Dobbelt mindedag
15. juni er ikke kun mindedag for Dannebrog. Dagen er også mindedag for Genforeningen, da den nordlige del af Slesvig efter en folkeafstemning i 1920 blev en del af Danmark. Efter nederlaget i 1864 måtte Danmark afgive hertugdømmerne Slesvig og Holsten til sejrherrerne Preussen og Østrig.

Arbejd med kilden

Læs Drag på korstog! og brug arbejdspørgsmålene til at undersøge kilden.