Log ind
VÆRKTØJER
Notesbog
Din personlige notesbog til arbejdet på fagportalen
HistorieLex
Opslagsværk med historiske begivenheder og begreber
Søg i portalenAf Jens Aage Poulsen

For 300-400 år siden levede de fleste mennesker i Europa af at dyrke jorden og holde husdyr. I løbet af 1700- og 1800-tallet skete der store forandringer i USA, Storbritannien og andre europæiske lande. De blev industrialiserede. 

Industrialiseringen ændrede landskabet, samfundet og levevilkårene hurtigt og dramatisk. Mange steder gik udviklingen så hurtigt, at man taler om Den industrielle Revolution. I sidste del af 1800-tallet begyndte industrialiseringen i Danmark.

I dette forløb kan du fx arbejde med disse problemstillinger:
 • Hvad satte gang i industrialiseringen i Danmark?
 • Hvordan påvirkede industrialiseringen leveforholdene for forskellige samfundsgrupper i Danmark?
 • Hvordan påvirkede industrialiseringen det danske samfund politisk og økonomisk?
 • Hvilke fordele og ulemper var der ved den første industrialisering i Danmark?
 • Hvordan har måden at producere varer på ændret sig fra slutningen af 1800-tallet til i dag?
 • I dag arbejder færre og færre mennesker i Danmark på fabrikker. Hvad er forklaringen på det?
 • Er Danmark stadig et industrisamfund?

Hvad betyder industrialisering?

Arbejd med spørgsmålene herunder med en makker eller hele klassen samlet inden arbejdet med selve forløbet.
 • Hvad tror I, industrialisering betyder? Prøv at formulere en definition på industrialisering.

 • Man taler om industrilande. Hvad kendetegner produktionen og arbejdspladserne i disse lande?

 • Nævn eksempler på industrilande.

 • Hvornår mener I, at landene begyndte at blive industrialiseret?

 • Hvad tror I var årsagen til, at landene blev industrialiseret?

 • Nævn eksempler på lande, der ikke er industrilande. Hvad kendetegner disse lande? I hvilke verdensdele ligger de?

 • Diskuter i klassen, om fx Danmark og Storbritannien stadig er industrilande.

Se Industrialiseringen i billeder

Industrien kommer til Danmark

Små og store fabrikker
Fra land til by
Fabriksliv
Børn på fabrik

Livet i byen

Boligforhold
Fritid
Fattigdom

Arbejderbevægelsen

Arbejderne slutter sig sammen

Slaget på Fælleden

Det begyndte i Storbritannien

Da industrien kom til Danmark i sidste del af 1800-tallet, var det mere end 100 år, efter at noget tilsvarende var sket i Storbritannien.

Afsluttende opgave