Log ind
VÆRKTØJER
Notesbog
Din personlige notesbog til arbejdet på fagportalen
HistorieLex
Opslagsværk med historiske begivenheder og begreber
Søg i portalen
Man kan dele historien ind i afsnit eller tidsperioder. Historikerne er ikke helt enige om periodernes længde – eller hvad de skal hedde. Så du kan finde mange forskellige inddelinger af historien.

Nedenfor er nogle almindeligt brugte danske betegnelser for perioder fra Danmarks- og Verdenshistorien. Perioderne kan opdeles yderligere, fx deler arkæologer bronzealderen op i seks underperioder.

DanmarkshistorienJægerstenalderen 13000 - 3900 f.v.t                         
Bondestenalderen
3900 - 1800 f.v.t.
 Bronzealderen  1800 - 500 f.v.t.
 Jernalderen  500 f.v.t. - 700
 Vikingetiden  700 - 1050
 Middelalderen  1050 - 1500
 Reformation og renæssance
 1500 - 1660
 Enevælde og krise
 1660 - 1730
 Oplysningstid og helstat
 1730 - 1814
 Helstat til nationalstat
 1814 - 1870
 Danmark bliver moderne - den første industrialisering
 1870 - 1914
 Danmark og verdenskrigene
 1914 - 1945
 Den kolde krig
 1945 -1989
 Danmark efter 1989
 1989 - nu

Verdenshistorien Første nutidige mennesker (homo sapiens)
 Mere end 100.000 år f.v.t.
 Ældste landbrug  i Mellemøsten
Omkring 10.000 år f.v.t.
 Flodkulturer og andre højkulturer
 3500 - 1000 f.v.t.
 Antikken (fx i Grækenland og Romerriget)
 1000 f.v.t. - 476
 Tidlig middelalder
 476 - 1050
 Højmiddelalder  1050 - 1300
 Senmiddelalder  1300 - 1400
 Renæssance  1400 - 1650
 Oplysningstiden  1650 - 1800
 Den industrielle revolution
 1800 - 1914
To verdenskrige
1914 - 1945
Den kolde krig
1945 - 1989
 Verden efter 1989
 1989 - nu