Log ind
VÆRKTØJER
Notesbog
Din personlige notesbog til arbejdet på fagportalen
HistorieLex
Opslagsværk med historiske begivenheder og begreber
Søg i portalen

Overblik og opsamling

Hver gang du er færdig med et emne/tema, skal du tage stilling til, hvordan du vil arbejde med det til afgangsprøven, hvis du trækker dette emne/tema.
 
Opsamling på emne/tema (skrivbar pdf/i-ark) kan du bruge til to ting i slutningen af 9. klasse. Du kan:
 1. få overblik over, hvad du arbejdede med i dette emne/tema
 2. huske,  hvilke delemner og problemstillinger du fandt interessant, da du arbejdede med forløbet.
 3. hvis du vælger den pdf, der hedder Opsamling på emne/tema med kilder, kan du samtidig notere de kilder, du kender eller vil bruge til at arbejde med en problemstilling.

Få overblik

Brug MindMeister på Skoletube.dk til at skabe overblik over det emne/tema, du har arbejdet med.


 • Brug skabelonen ”blank” til at lave dit mindmap over temaet/emnet. 
 • Sæt emnets/temaets overskrift i midten, og fordel de forskellige undertemaer/-emner ud fra overskriften.
 • Indsæt faglige begreber, cases, og hvad du ellers har arbejdet med i løbet af temaet/emnet på de forskellige grene i mindmappet.
Få hjælp til at komme i gang her.

Hvad fangede mig?

Svar på spørgsmålene på Opsamling på emne/tema. Du kan bruge svarene til at blive klogere på, hvilken problemstilling du kunne tænke dig at arbejde med i slutningen af 9. klasse.

Problemstilling

En problemstilling består af et eller flere spørgsmål, som du:
 • ikke kender svaret på i forvejen
 • undrer dig over
 • ikke blot kan svare ”ja” eller ”nej” til
 • må undersøge for at kunne svare på
I en problemstilling er det en fordel at stille spørgsmål, som begynder med ”hvad”, ”hvordan”, ”hvorledes” eller ”hvorfor”.
 
Spørgsmålene kan lægge op til undersøgelser på forskellige niveauer:
 • Beskrivende: Baggrundsviden. Hvem, hvad, hvor, hvilke, hvornår, hvordan?
 • Forklarende: Hvordan hænger det sammen? Hvorfor hænger det sådan sammen?
 • Vurderende/handlende: Hvordan forholder du dig til problemet? Hvilken betydning har det for dig og andre? Hvilke muligheder er der for at gøre noget?