Log ind
VÆRKTØJER
Notesbog
Din personlige notesbog til arbejdet på fagportalen
HistorieLex
Opslagsværk med historiske begivenheder og begreber
Søg i portalen

Eksempler på problemstillinger og produkter

Af Gyldendal

Disse fire eksempler på problemstillinger og produkter er lavet af elever fra Bagsværd Friskole, der var til prøve i sommeren 2016.

Du kan se, hvordan eleverne bruger forskellige kildetyper som billeder,avisartikler, film, uddrag af bøger mv.

Anthon

Emne: Den Kolde Krig 
Underemne: Cubakrisen 
Problemstilling: Hvordan ændrede Cubakrisen supermagterne?

 • Hvordan så situationen ud mellem USA og Sovjetunionen før krisen?
 • Hvorfor kom Cuba til at spille en så stor en rolle?
 • Hvad lærte supermagterne af krisen?

Kilder

 • Samtale mellem Præsident Kennedy og Eisenhower 28 oktober 1962, fra Listning In af Ted Widmer, side 188-189 (hans egen oversættelse af samtalen var vedlagt som bilag) 
 • Khrusjtjovs Brev fra 28 oktober 1962, fra På Afgrundens Rand af Peer Henrik Hansen, side 157-158
 • Afsnit "Ene og alene i Kreml", kapitel "Cubakrisen -et sovjetisk nederlag", fra På Afgrundens Rand af Peer Henrik Hansen, side 199-201
 • Afsnit "Tid til selvransagelse" kapitel "Cubakrisen -en amerikansk efterretningsfiasko", fra På Afgrundens Rand af Peer Henrik Hansen, side 205
Anthons produkt

"Mit kreative produkt er to kort over verden under Cubakrisen. Kortene viser de to supermagters syn på verden, og hvor virkelig truslerne mod dem begge var fra deres synsvinkel."

Celine

Emne: Kvinders rettigheder
Underemne: Kvinders rettigheder, fra den første grundlov blev udgivet i 1849, til kvinderne fik stemmeret i 1915 
Problemstilling: Hvorfor fik kvinder først stemmeret i 1915?
 • Hvilke rettigheder havde kvinder fra 1849-1915, og hvordan ændrede de sig?
 • Hvordan står det til med kvinders rettigheder den dag i dag?

Kilder

 • Artikel fra Politiken Jalila blev voldtaget og tæsket i årevis: Tvangsægteskaber er legaliseret voldtægt
 • TV-programmet Fra stemmeret til statsminister
 • Billede af den grundlovgivende forsamling fra 1848
 • Artikel fra websiden Historytoday.com om de engelske suffragetter Sylvia og Emmeline Pankhurst
 • Et uddrag af Tolv breve af Mathilde Fibiger (fra brev tre): 
  "For første Gang i mit Liv føler jeg Sorg over at jeg ingen Mand er. Hvor fattigt og indholdsløst er ikke vort Liv imod deres? Er det med Rette at de halve Mennesker ere udelukkede fra al aandelig Beskjæftigelse? Eller har virkelig Vorherre skabt os af ringere Stof end Mændene, (hvilket jeg hørte en af de interessanteste Herrer her i Egnen for fuld Alvor paastaae), saa vi maae lade os nøie med automatmæssigt at udføre det trivielle Arbeid, der er os anviist i Livet? Har vor Aand da ikke Kraft og vort Hjerte ikke Begeistring? O jo, men det egentlige Liv i os er ikke kommet til Bevidsthed, vor Aand er fangen, og Fordommen staaer paa Vagt ved dens Fængsel.
Celines produkt

"Et isbjerg med påklistrede billeder. I toppen af isbjerget, ses billeder der viser hvor langt vi er nået i forhold til ligestilling i Danmark, og i bunden, kan man se eksempler på, hvor langt der er, før det er det samme over hele verden. Man kan f.eks. se, at der er en langt mere lige kønsfordeling i den danske regering, end i den irakiske regering, at vi i Danmark har haft en kvindelig statsminister, hvor Jalila fra Marokko er blevet tvangsgift og frataget sine rettigheder, blot fordi hun er en kvinde. Det sidste eksempel viser, at vi i Danmark fik vores første kvindelige minister i 1924, mens Malala blev nødt til at kæmpe for pigers rettigheder til at gå i skole."

Mads

Emne: Den kolde krig 
Den kolde krig-en krig på trusler og.ord -hvor verden igennem 40 år frygtede at der udbrød en krig mellem supermagterne USA og Sovjetunionen. Berlin var brændpunkt for konflikten. Vægten er lagt på tidsperioden omkring Berlinmurens opførelse. 
Delemne: Berlinmuren 
Problemstilling: Hvorfor blev Berlinmuren bygget?
 • Hvilken løsning på Berlinproblemet foreslår Sovjetunionen?
 • Hvordan fortolker præsident Kennedy Sovjetunionens politik i Berlinspørgsmålet?Hvilke militære skridt foretager Kennedy? 
 • Warszawapagtlandenes erklæring -hvilke anklager anvendes som begrundelse for grænselukningen -er det den reelle baggrund for lukningen? 
 • Hvor mange folk flygtede fra Øst til Vest -før og efter etableringen af muren d. 13. august 1961?

Kilder:

 • Sovjetunionens memorandum 4. juli 1961 
 • Præsident Kennedys tale d. 25. juli 1961 
 • Warszawapagtlandene om Berlinmuren, 1961 
 • Tabel over flygtninge fra øst til vest 1949-1961
Mads' produkt

"Jeg har bygget en model som skal vise et udsnit af den såkaldte dødszone mellem Øst-og Vestberlin. Jeg demonstrer Berlinmurens udvikling. Berlinmuren blev det tydeligste symbol på delingen af Europa i en demokratisk og en kommunistisk del under den kolde krig."

Feline

Emne: Den kolde krig
Underemne: Livet i DDR
Problemstilling: Hvordan var det at leve i DDR under den kolde krig?

Kilder:

 • Der Leben der Anderes - Film af Florian Henckel von Donnersmarck
 • Essay af Timothy Garton Ash (et resume var vedlagt som bilag)
 • Uddrag af bogen Sagen Romeo Af Timothy Garton Ash 
Felines produkt var digtet Grå øjne