Log ind
VÆRKTØJER
Notesbog
Din personlige notesbog til arbejdet på fagportalen
HistorieLex
Opslagsværk med historiske begivenheder og begreber
Søg i portalen

Eksempel på prøvemateriale


Af Karina Bruun Houg


I det følgende ser du et eksempel på et prøvemateriale.

Du har trukket emnet ”Den Kolde Krig” med følgende problemstillinger fra undervisningen:
  • Hvordan så verden ud i perioden mellem 1945 og 1990?
  • Hvad konkurrerede de forskellige stormagter om?
  • Var vi tæt på en 3. verdenskrig? Og hvordan undgik vi 3. verdenskrig?
Du skal nu vælge dit prøvemateriale, som består af delemne, problemstilling, kilder og produkt.

Delemne
Du vælger delemnet ”Berlinmuren bygges”. Du kunne fx også have valgt:
  • Marshallhjælpen
  • Cubakrisen
  • Danmark under Den Kolde Krig
Problemstilling
Din problemstilling kan formuleres således:

Hvordan var bygningen af Berlinmuren et eksempel på konflikten mellem USA og Sovjetunionen? Og hvilke konsekvenser fik muren for befolkningen i Berlin og resten af Østeuropa?

Kilder
Du har valgt disse fem kilder:

Kilde 1
Uddrag fra tv-dokumentaren Berlin – den permanente krise, DR 1961: www.dr.dk/skole/historie/bag-muren#!/03:08

Hele dokumentaren findes her: www.danskkulturarv.dk/dr/berlin-den-permanente-krise/

Kilde 2
Uddrag fra en emnebog til historieundervisningen (1990). Fra prøveoplæg 25 – historie i Prøveoplæg til kulturfagene, Gyldendal 2008
Fra en emnebog til historieundervisningen, Sven-Erik Tychsen: To Tysklande – historie og samtid, 1990.

”De to tysklande (Øst- og Vesttyskland) udviklede sig i hver sin retning. Forskellen blev stadig større på næsten alle områder. Mens den økonomiske udvikling gik meget trægt i Øst-tyskland, oplevede Vest-tyskland et økonomisk mirakel. Vesttyskland lokkede med alt, hvad den øst-tyske regering ikke kunne tilbyde sine borgere. Vestberlin blev et vestligt udstillings-vindue midt i det socialistiske Østtyskland.

Millioner af øst-tyskere flygtede til Vest-berlin og Vest-tyskland for at få del i det økonomiske mirakel og den politiske frihed. Det var naturligvis en torn i øjet på den øst-tyske regering. Samtidig undergravede det den øst-tyske økonomi og stabilitet.

Denne udvikling satte Sovjetunionen og den øst-tyske regering en effektiv stopper for med bygningen af muren i Berlin den 13. august 1961.”
Kilde 3
Uddrag fra en artikel fra det østtyske ugeblad Trommel (Trommen), 1980. Fra prøveoplæg 25 – historie i Prøveoplæg til kulturfagene, Gyldendal 2008
Fra det østtyske ugeblad for børn Trommel (Trommen). I nr. 16 fra 1980 stod der bl.a. følgende om Berlinmuren:

”Socialismens succes og dens voksende internationale anerkendelse skabte en voldsom opblomstring af imperialismens had til Øst-tyskland. Det skete især i Vest-tyskland. [Imperialisterne i Vest-tyskland] prøvede at skade os overalt, hvor det var muligt. Vores fjender brugte især den åbne grænse til Vest-Berlin. Men det var ikke nok for dem. Imperialisterne planlagde en krig. Men deres planer blev opdaget i tide. I samarbejde med Sovjetunionen og de andre stater i Warszawa- pagten stoppede vi Vestens planer den 13. august 1961. Vi lukkede vores grænser.”
Kilde 4
Uddrag fra tv-dokumentaren 1989, Danmark 2014 af Anders Østergaard. Tid: 01:26:00-01:33:00. Kan streames på mitcfu.dk.

Kilde 5
Foto fra 1961.
Kilde 5. Foto fra 1961. Indbyggere i Vestberlin kigger ind over muren til Østberlin. Foto fra august 1961. © ullstein bild/Polfoto

Produkt
En digital fortælling lavet med fx WeVideo (SkoleTube), som fremhæver positive og negative sider ved hhv. et kapitalistisk og et socialistisk/kommunistisk samfund.

Vurdér prøvematerialet

  • Har problemstillingen faglig relevans for det lodtrukne emne/tema? Hvordan? Giver problemstillingen mening og retning? Er problemstillingen skarp og tydelig? Åben og undrende?
  • Er der en tydelig sammenhæng mellem problemstillingen og de valgte kilder? Er kilderne velvalgte i forhold til problemstillingen? Eller har I andre forslag?
  • Er det muligt at formulere arbejdsspørgsmål med både redegørende, analyserende og vurderende spørgsmål?
  • Hvordan kan produktet understøtte faglige pointer?

Klar til prøven

Ovenstående eksempel på prøvemateriale er hentet fra bogen Klar til prøven, som har tilknyttet en hjemmeside med en lang række kopisider til det prøveforberedende arbejde.