Log ind
VÆRKTØJER
Notesbog
Din personlige notesbog til arbejdet på fagportalen
HistorieLex
Opslagsværk med historiske begivenheder og begreber
Søg i portalen

Om portalens værktøjer

Notesbogen

Med Notesbogen kan eleverne gemme og sende deres skriftlige noter. De kan oprette noter i forbindelse med undervisningsforløb eller direkte i forbindelse med kildetekster. De kan også skrive og redigere længere tekster i Notesbogen samt lave skemaer og indsætte billedlinks.

I Notesbogen opsamles både de frie noter/tekster, som eleven selv opretter, og de prædefinerede noter, som forfattere udarbejder til brug i forløbene.

Værd at vide om Notesbogen:

  • Elevens noter er altid tilgængelige, når eleven er logget ind på portalen.

  • Notesbogen kan åbnes fra alle portalens sider samt under Værktøjer.

  • Eleverne kan nemt slette noter og/eller omdøbe titlen på deres noter.

  • Eleverne kan kopiere fagtekster og opgaveformuleringer fra portalen ind i deres Notesbog og dér arbejde videre med teksterne.

  • Alle noter oplistes kronologisk og er søgbare.

  • Eleverne kan sende deres noter og længere tekster til en makker, gruppen eller læreren ved klik på netværksikonet øverst til højre.

Historielex

HistorieLex er et opslagsværk med historiefaglige begreber. 
HistorieLex er en digital udgave af Gyldendals små opslagsbøger - Historie.

I den digitale udgave her på portalen kan man nemt finde opslagsord gennem søgefunktionen eller komme videre i søgningen under "Læs også".

Værd at vide om HistorieLex

  • HistorieLex kan tilgås på alle portalens sider under punktet "Værktøjer" øverst til højre i fanebladsmenuen.

  • Man kan søge efter konkrete begreber i HistorieLex under søgefunktionen.

  • HistorieLex er forbundet med portalens tidslinje over Danmarks historie.

Tidslinjer

Under værktøjer findes tidslinjer over Danmarks og Verdens historie. Der er også en TikiToki-tidslinje, som eleverne kan kopiere og arbejde videre med selv (se herunder).