Log ind
VÆRKTØJER
Notesbog
Din personlige notesbog til arbejdet på fagportalen
HistorieLex
Opslagsværk med historiske begivenheder og begreber
Søg i portalen

ÅRSPLANER

I portalens årsplaner er indført timetal jf. de enkelte forløbs lektionsplaner - de enkelte forløb kan gives mere eller mindre volumen. Man kan også vælge at strukturere forløbet anderledes jf. Organisering af undervisningen (se de enkelte forløbs lektionsplaner).

Når klassen skal arbejde med historiekanon, kan man enten arbejde med enkeltstående kanonpunkter eller med en kanontematik, hvor flere kanonpunkter er integreret. Under fanebladet Kanon er opstillet seks tematikker.

Årsplanerne repræsenterer ikke alle lektioner, faget har til rådighed i årets løb. Der er gjort plads til, at læreren selv kan planlægge andre relevante undervisningsaktiviteter, som enten kan integreres i portalens forløb eller udgøre selvstændige forløb.
 
Det kan fx være:
  • Tværfaglige forløb
  • Forløb med vægt på bevægelse
  • Brug af nærområdet som læringsrum
  • Besøg på kulturinstitutioner
  • Ekskursioner og lejrskoler
Årsplan 7. klasse
Årsplan 8. klasse
Årsplan 9. klasse