Log ind
VÆRKTØJER
Notesbog
Din personlige notesbog til arbejdet på fagportalen
HistorieLex
Opslagsværk med historiske begivenheder og begreber
Søg i portalen

KILDEKRITIK

Af Jens Aage Poulsen
Du skal ikke tro på alt, hvad du læser, ser eller hører. Det er den første regel, når du arbejder med kilder til både fortiden og nutiden.

Fortiden er den tid, der er gået. Fortiden kan være det, der er sket for få sekunder siden eller noget, som foregik i stenalderen. Under alle omstændigheder er fortiden i sig selv væk. 

Men den har efterladt sig nogle spor, og der er fortalt om den. Så hvis du vil finde ud af noget om fortiden, må du bruge disse spor og fortællinger som kilder. Her er det nødvendigt at anvende kildekritik, og i venstre side finder du redskaber til at kunne analysere forskellige kildetyper samt et kursus i at være kritisk, når du søger på nettet.
Kort introduktionsfilm til de kildekritiske begreber
Hvem beordrede, at der skulle bygges et skib på Skanderborg Sø i slutningen af 1500-tallet?
Var det kong Frederik d. 2 eller hans søn, Christian d. 4?
Rigsarkivet har lavet en film med udgangspunkt i historien om skibet.

Find kilder

I forløbene er der mange forskellige kilder til de emner, du arbejder med. 

Hvis du har lyst til at finde flere kilder, så fx Rigsarkivets Kildekatalog et godt sted at starte. Her ser du kilder, både i deres rigtige udseende og transskriberede, dvs. skrevet af på computer, så de er lettere at læse. 

Billeder af fx historiske genstande, som du kan bruge som kilder, kan du bl.a. finde på Nationalmuseets flickr-kanal

Husk også, at dine trykte historiebøger indeholder masser af tekster og billeder, som du kan bruge.

Hvis du leder efter kilder på nettet, så vær kritisk overfor siderne - hvem har delt denne information? Er det en afsender, du synes er troværdig?